DN Syddjurs er en af Danmarks Naturfredningsforenings knap 100 afdelinger i Danmark, der koordinerer foreningens arbejde i kommunerne og deltager i foreningens arbejde regionalt.

DN Syddjurs er med sine ca. 1500 medlemmer en af de større lokalafdelinger i Danmark set i forhold til kommunens størrelse og struktur.

Afdelingens arbejde handler primært om at bevare og pleje den spændende natur, som omgiver os, og den store medlemstilslutning er måske blandt andet udtryk for interessen for disse naturområder.

Historisk set er det måske den store interesse, der har givet sig udslag i de mange fredede områder, bl.a. Mols Bjerge og Kalø Vig m.fl. og udpegningen af en nationalpark i Syddjurs Kommune.