Årsmøde 9 November 2022

Årsmøde i DN Syddjurs Onsdag 9 november kl 19 på Grønfeldt forsamlingshus. Årsmødet begynder med et foredrag af Fredningschef i DN Birgitte Bang Ingrish om Fredning, herefter årsmøde iflg. vedtægterne. Bestyrelsen vil invitere en ansat ved DNs sekretariat som ordstyrer ved årsmødet. Vi vil prøve at få Mikkel Havelund, der også var dirigent ved afdelingens Årsmøde i 2021, til at påtage sig dette job. Den nuværende bestyrelses størrelse blev besluttet under sidste års årsmøde, af den afgående bestyrelse. Der blev ikke givet nogen begrundelse for beslutningen om, at den nye bestyrelse skulle bestå af 12 personer. Dette års arbejde i bestyrelsen har overbevist den siddende bestyrelse om at 12 er for mange bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen ønsker derfor ved Årsmødet den 9. november 2022, i medfør af Forretningsorden for afdelingsbestyrelser § 11, at reducere bestyrelsens størrelse med 3 medlemmer fra 12 til 9 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil gerne aktivere afdelingens medlemmer, vi forstiller os derfor, at der kan etableres grupper, der beskæftiger sig med emner inden for DN’s formål: Naturfredninger, Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse, Klima, Planlægning, Adgang til naturen, Lovgivning og Oplysning. På årsmødet vil bestyrelsen redegøre for, hvorledes vi tænker, at disse grupper kan virke i samarbejde med bestyrelsen. Vi anmoder derfor medlemmerne om at tænke over, om der er emner som de gerne ønsker at arbejde for i samarbejde med bestyrelsen. Jens Kristoffersen Konstitueret Formand DN Syddjurs