Mols Bjerge fredningen

Bemærk, at der er tale om reducerede dokumenter, der ikke indeholder dispensationer, mv., men som er mere håndterlige end de fulde fredningsdokumenter på flere hundrede sider, der kan findes her.

Nordfredningen. Overfredningsnævnets afgørelse fra 1984
Sydfredningen. Naturklagenævnets afgørelse fra 1994.

Generelle DN dokumenter

DNs forretningsorden
DNs vedtægter