Formand:

Kim Withen Olesen
kim@marstrandnielsen.dk

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Johanne Løvlund
johanne_ln@hotmail.com

Eigil Holm Nielsen
eigil.holm.nielsen@gmail.com

Asger Olsen
asger.olsen@gmail.com

Suppleanter:

Kim Sørensen
kimnyvej@gmail.com

Jeppe Hansen
jeppekristian@gmail.com

Generelt om bestyrelsen i DN Syddjurs:

Bestyrelsen af DN Syddjurs består af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som vælges på årsmødet.

Årsmøde med valg af medlemmer til bestyrelsen finder sted hvert år i september, oktober eller november.

Bestyrelsen mødes normalt hver anden måned. Dagsorden udsendes senest 3 hverdage før mødet. Emner som ønskes på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 5 dage før mødedatoen. Ud over bestyrelsesmøder deltager bestyrelsesmedlemmerne i en række møder og besigtigelser relateret til sagsbehandlingen.

DN Syddjurs er repræsenteret i Samrådet for Østjylland, som har til opgave, at fremme samarbejde, vidensdeling og inspiration mellem afdelingerne, og at bistå med at koordinere afdelingernes arbejde med sager af tværgående interesse.

Samrådet for Østjylland består af 2 repræsentanter fra hver  af afdelingsbestyrelserne Faverskov, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Odder, Horsens, Hedensted, Randers Samsø, og Silkebrog kommune.

Repræsentantskabet er Danmarks Naturfredningsforenings højest myndighed. DN Syddjurs har to pladser i repræsentantskabet. Repræsentantskabet mødes normalt 2 gange om året.

Ud over arbejdet med områdets fredninger og naturbeskyttelseslovgivningen, arbejder foreningen generelt for at sikre og forbedre naturen i Syddjurs kommune. DN Syddjurs er, formentlige på grund af områdets unikke natur, med sine ca. 1500 medlemmer en af de større lokalafdelinger i Danmark i forhold til kommunens størrelse og struktur.

 

Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsen, som vælges på årsmødet. Foruden deltagelse i det lidt administrativt tunge  bestyrelsesarbejde, er alle medlemmer velkomne til at deltage i frivilligt arbejde.