Årsmøde 2024

Dato: Onsdag den 13. november, 2024, kl. 19.00
Sted: Hornlet Hallen

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes via syddjurs@dn.dk og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.

 

Vel mødt
Bestyrelsen