DN Syddjurs vil arbejde for:

 • at sikre, at områdets fredningskendelser overholdes
 • at hele Mols Bjerge ikke indhegnes
 • at Kaløskovene ikke indhegnes
 • at minimum 3% af alle haver, landbrugsarealer og offentlige arealer forbliver  Ikke-dyrket / vild natur
 • øget adgang for publikum til områder med fredet natur
 • Løsgående kreaturer fjernes fra offentlige strande
 • sikre handikapvenlige naturoplevelser
 • beskyttelse af drikkevandet
 • fremme bæredygtig udvikling i hele kommunen
 • bedre dyrevelfærd
 • at naturfredningsrettigheder i hele Syddjurs overholdes
 • være part i sager om infrastruktur, vejanlæg, kystsikring, biogasanlæg, solcelleparker, vindmøller…..
 • have fokus på et mere CO2 neutralt Syddjurs
 • have fokus på vand- og havmiljø
 • sikre bevarelse og beskyttelse af kystens vilde natur

Vi samarbejder med alle offentlige, private personer, virksomheder og lokalforeninger med interesse for naturfredning, herunder:

 • Vildtforvaltningsrådet
 • Friluftsrådet
 • Levende Hav
 • Foreningen Bæredygtig Kystkultur
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • WWF Danmark
 • Naturfonden
 • Danmarks Jægerforbund
 • Den nationale markvildtsgruppe
 • World Animal Protection
 • Spejderbevægelsen i Danmark
 • Dansk Islænderhesteforening / Dansk Rideforbund
 • Danmarks Sportsfiskerforening
 • Dansk Landbrug
 • Dansk Vandrelau