Fredning og natur: Kim Olesen

Fredninger, naturtyper, beskyttelseslinjer, naturbeskyttelsesloven, skovloven og museumsloven.

 

Miljø: Stig Bredstrup

Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, VVM, husdyrbrug.

 

Planer: Kim Olesen

Landsplaner, regionsplaner, lokal- og kommuneplaner, sektorplaner, nationalparkplaner, landzonetilladelser.

 

Vand: Jeppe Hansen

Havplaner, vandplaner, kystbeskyttelse, vandløbsloven, vandforsyningsloven.

 

Arrangementer og medlemsaktiviteter:

Karen Andreasen, Lone Brems, Hasse Schneidermann

 

Hjemmeside, facebook: Karen Andreasen

Arrangementer: Karen Andreasen, Lone Brems, Hasse Schneidermann

Affaldsindsamling, Naturens dag, kystvandring,  Giftfri have mm

Temaarrangementer

 

Hjemmeside, nyhedsbreve, facebook: Karen Andreasen