Navne i Fed: Ansvarlige

Kontakt til Kommunen: Kim W

 Fredning og natur: Jens K, Peter, Kim W, 

Fredninger, naturtyper, beskyttelseslinjer, naturbeskyttelsesloven, skovloven og museumsloven.

 Miljø: Jens K, Kim O, Jens O, 

Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, VVM, husdyrbrug.

 Byggeri og Anlæg: Kim W, Svend-Erik, Jens O, Jens K, 

Landsplaner, regionsplaner, lokal- og kommuneplaner, sektorplaner, nationalparkplaner, landzonetilladelser.

 Vand: Pia H, Svend-Erik, Jens Otto, 

Havplaner, vandplaner, kystbeskyttelse, vandløbsloven, vandforsyningsloven.

 Arrangementer og medlemsaktiviteter: Jette Borum, Charlotte Lytzen, Mette Marie, Pia B

 Affaldsindsamling, Naturens dag, kystvandring,  Giftfri have mm Temaarrangementer

 PODIO, Nyhedsbreve, Hjemmeside:  Peter, Jens O

Formidling og Facebook: Jens O

 Medlemshvervning: Charlotte

 Spor i Landskabet: Peter, Pia B, Jens K