DN Syddjurs vil arbejde for:


- at sikre at fredningskendelser for Mols Bjerge overholdes
- at hele Mols Bjerge ikke indhegnes

- at Kaløskovene ikke indhegnes
- at minimum 3% af alle haver, landbrugsarealer og offentlige arealer forbliver  Ikke-dyrket / vild natur
- øget adgang for publikum til områder med fredet natur
- Løsgående kreaturer fjernes fra offentlige strande
- sikre handikapvenlige naturoplevelser
- beskyttelse af drikkevandet

- fremme bæredygtig udvikling i hele kommunen
- bedre dyrevelfærd
- at naturfredningsrettigheder i hele Syddjurs overholdes

- være part i sager om infrastruktur, vejanlæg, kystsikring, biogasanlæg, solcelleparker, vindmøller…..

- have fokus på et mere CO2 neutralt Syddjurs

- have fokus på vand- og havmiljø

- sikre bevarelse og beskyttelse af kystens vilde natur

 

Vi vil samarbejde med:
-
alle offentlige, private personer, virksomheder og lokalforeninger med interesse for naturfredning, herunder også

 • Vildtforvaltningsrådet
 • Friluftsrådet
 • Levende Hav
 • Foreningen Bæredygtig Kystkultur
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • WWF Danmark
 • Naturfonden
 • Danmarks Jægerforbund
 • Den nationale markvildtsgruppe
 • World Animal Protection
 • Spejderbevægelsen i Danmark
 • Dansk Islænderhesteforening / Dansk Rideforbund
 • Danmarks Sportsfiskerforening
 • Dansk Landbrug
 • Dansk Vandrelau