DN Syddjurs arbejder for at:

 • sikre, at områdets fredningskendelser overholdes
 • hele Mols Bjerge ikke indhegnes
 • Kaløskovene ikke indhegnes
 • minimum 3% af alle haver, landbrugsarealer og offentlige arealer forbliver  Ikke-dyrket / vild natur
 • skabe øget adgang for publikum til områder med fredet natur
 • løsgående kreaturer fjernes fra offentlige strande
 • sikre handikapvenlige naturoplevelser
 • beskytte drikkevandet
 • fremme bæredygtig udvikling i hele kommunen
 • sikre en bedre dyrevelfærd
 • naturfredningsrettigheder i hele Syddjurs overholdes
 • være part i sager om infrastruktur, vejanlæg, kystsikring, biogasanlæg, solcelleparker, vindmøller…..
 • have fokus på et mere CO2 neutralt Syddjurs
 • have fokus på vand- og havmiljø
 • sikre bevarelse og beskyttelse af kystens vilde natur

På disse områder samarbejder vi bredt med offentlige og private aktører, foreninger  og interesseorganisationer.